`

Chi tiết tin Tin nổi bật

TRÁCH NHIỆM CỦA CHI BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, PHẢN ĐỘNG (06.11.2023 09:10)

Ngày nay chúng ta không thể phủ nhận các lợi ích to lớn mà internet và mạng xã hội (MXH) mang lại, nhưng những tác động tiêu cực của nó cũng không hề nhỏ đối với đời sống xã hội. Thực tế cho thấy không gian mạng không phải lúc nào cũng đóng vai trò tích cực hoàn toàn như sự kỳ vọng chung của xã hội. Không gian mạng xã hội “như con dao hai lưỡi”, lằn ranh giữa tác động tích cực và tiêu cực rất “mong manh”; nguy cơ về sự “tha hóa con người” từ không gian mạng xã hội ngày càng hiện hữu. Vì vậy đã có các cá nhân, nhóm xã hội và đặc biệt là các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng xã hội để hiện thực ý đồ xấu hay mưu đồ chính trị. Trong thời gian qua, đã có trường hợp đảng viên khi tham gia MXH đã bày tỏ quan điểm cá nhân, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, sai trái, độc hại, thậm chí đi ngược lại chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Và cá biệt có đảng viên tham gia cổ xúy cho cái xấu, cái sai, bất chấp hậu quả tiêu cực đối với đạo đức và chính trị xã hội. Có đảng viên khi vào MXH không đọc hết, xem hết nội dung thông tin, không nhạy cảm với các vấn đề chính trị xã hội đã vội vã chia sẻ bài viết khi người đăng cố tình lồng ghép vào những nội dung xấu độc, thậm chí xuyên tạc, điều này vô tình làm cho chúng ta là người tiếp tay, lan truyền thông tin xấu độc trên MXH. Thông tin trên không gian mạng hiện nay là rất rộng và vô cùng phức tạp.

Nếu đảng viên không nắm rõ đúng sai, hay dở mà đã vội vàng dẫn lại, phát tán… thì đó là một thái độ thiếu trách nhiệm. Cá biệt đã có đảng viên bị kỷ luật do sử dụng mạng xã hội đăng tải những thông tin xấu độc, sai sự thật, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và pháp luật. Đây thực sự là những lời cảnh báo, những bài học cảnh tỉnh cho những ai có nhận thức lệch lạc, sai lầm khi dùng mạng xã hội để đăng tải các thông tin, bài viết không đúng quy định của pháp luật và vi phạm kỷ luật của Đảng.

Mạng internet nói chung và MXH nói riêng hiện nay có nhiều thông tin giả, thông tin bịa đặt, thông tin xấu độc, thông tin chống phá Đảng và Nhà nước ta. Người tham gia MXH, đặc biệt là đảng viên, phải tỉnh táo, phân tích, kiểm chứng để xác định tính chính xác của thông tin. Nếu không kiểm chứng tính đúng đắn, chân thực mà đã vội chia sẻ, bình luận không đúng thì dễ dẫn đến tiếp tay cho các phần tử phản động, cơ hội chính trị và dẫn đến vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vẫn biết rằng trong quá trình tham gia MXH, mọi người có quyền viết, chia sẻ những gì pháp luật không cấm, qua đó cũng là thể hiện quyền tự do của cá nhân. Tuy nhiên, đối với đảng viên, khi tham gia MXH ngoài việc chấp hành các quy định pháp luật thì nhất thiết phải chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và những quy định của Đảng. Khi nói, viết cần bám sát, dựa trên các quan điểm đường lối của Đảng đồng thời phải có ý thức trách nhiệm của mình trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội. Không đăng tải những thông tin không chính thống lên mạng xã hội, không like, share, comment cho những nội dung của các trang phản động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Trong điều kiện vẫn còn nhiều người trong số đảng viên chúng ta chưa được trang bị tốt kỹ năng và thẩm thấu trách nhiệm xã hội khi tham gia mạng xã hội thì chúng ta càng cần phải thận trọng và đề cao cảnh giác với những thông tin xấu độc không để các thế lực thù địch lôi kéo, kích động, xúi giục, móc nối, tác động tiêu cực tới tư tưởng, ý chí và bản lĩnh của mình.

Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, qua đó góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong tình hình hiện nay. Mỗi đảng viên khi tham gia mạng xã hội cần biến trang mạng xã hội của mình thành một kênh thông tin, thường xuyên tuyên truyền về chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về những nét nổi bật trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, đất nước.

Đồng thời, chủ động bình luận, chia sẻ các bài viết về những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới, cách làm hay trong các phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh.

Cùng với đó phải kiên quyết và sẵn sàng đấu tranh ngăn chặn kẻ xấu kích động việc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung thông tin mà mình cung cấp hoặc tán phát trên trang cá nhân của mình. Sử dụng không gian mạng một cách hiệu quả và có trách nhiệm chính là góp phần thiết thực bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ. Nếu tất cả cán bộ đảng viên sử dụng không gian mạng không tin theo, không phát tán, không tùy tiện chia sẻ và thường xuyên thực hiện việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trong điều kiện và khả năng của mình thì nhất định các thông tin xấu độc, thông tin sai trái sẽ không còn môi trường để tồn tại.

Đây cũng là một trong những giải pháp hữu hiệu góp phần vào công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, từng bước làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch chống phá Đảng ta trên mặt trận tư tưởng.

Quá trình thực hiện tốt Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” sẽ giúp cho từng đảng viên nâng cao nhận thức trong nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cụ thể hơn, khi tham gia mạng xã hội đảng viên cần thận trọng trong sử dụng thông tin. Nếu nhận thấy có thông tin sai sự thật, thông tin thiếu kiểm chứng về nguồn gốc, thông tin có nội dung xuyên tạc, đả kích nền tảng tư tưởng của Đảng, nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ… thì phải kiên quyết đấu tranh, phản bác một cách sắc bén, không thờ ơ im lặng, cho qua. Đồng thời trong cuộc sống hằng ngày, mỗi đảng viên phải thực sư gương mẫu, là hạt nhân của sự đoàn kết ở địa phương, đơn vị…

Thực tiễn cho thấy, không phải các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị muốn làm gì thì đều làm được, nếu một khi các tổ chức Đảng và mỗi đảng viên nêu cao tinh thần cảnh giác và tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

Nếu mỗi cấp ủy chi bộ có sự theo dõi, quan tâm sát sao, phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nghiêm túc trong quản lý, rèn luyện đánh giá chất lượng đảng viên, thì “mầm mống” nảy sinh quan điểm sai trái trong đảng viên rất khó xảy ra. Chính vì vậy mà cấp ủy chi bộ phải thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên. Quản lý chặt chẽ đảng viên trong cả lời nói và việc làm, cũng như khi tham gia mạng xã hội; đặt ra các yêu cầu đối với đảng viên trong việc “nói, viết, phát ngôn”. Kịp thời ngăn chặn, xử lý khi đảng viên có những biểu hiện sai trái, lệch lạc.

Trên thực tế, do nhận thức, trình độ, góc nhìn, bản lĩnh mà không phải đảng viên nào cũng có thể có “bộ lọc” hữu hiệu khi tiếp nhận các thông tin trên mạng xã hội. Vì vậy trước các thông tin, các vấn đề xã hội phức tạp; chi bộ, cấp uỷ phải kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho đảng viên.

Trong sinh hoạt hằng ngày, khi tiếp xúc với mọi người, mọi thành phần trong xã hội chúng ta không thể không nghe được những lời khen về những việc làm tốt hay những tiếng chê về công tác quản lý, điều hành xã hội của các cấp chính quyền ở nơi này nơi kia. Là đảng viên, chúng ta cần nhìn cho đúng bản chất của từng sự việc để tham gia góp ý trên tinh thần xây dựng; đồng thời kiên quyết đấu tranh với những “tham gia góp ý” với dụng ý xấu, không mang tính xây dưng.

Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; qua đó góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động./.

Thanh Vân (ST)

 


Bản in

Các tin khác

- Công văn số 1369/LĐLĐ-TG&NC, ngày 07/10/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
- Công văn số 1294/LĐLĐ-TG&NC, ngày 05/7/2022 về việc triển khai "Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam" năm 2022
- Thể lệ Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
- Đắk Nông công bố danh sách người phát ngôn cho báo chí
- Thể lệ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”
- Thể lệ Giải Báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc"
- Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi Covid-19
- Thể lệ Cuộc thi viết "Vòng tay công đoàn"
- Trắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Kỳ thứ nhất: bắt đầu lúc 10 giờ ngày 15/6/2021 kết thúc lúc 17 giờ ngày 30/6/2021. rắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Kỳ thứ nhất: bắt đầu lúc 10 giờ ngày 15/6/2021 kết thúc lúc 17 giờ ngày 30/6/2021.
- Công văn phối hợp tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021
- Công văn số 923/CV-LĐLĐ, ngày 07/6/2021 về việc tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII
- Triển khai cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội XIII
- Viết bài tham gia cuộc thi” vòng tay công đoàn”
- Công điện số 06/CĐ-UBND, ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với, phòng chống dịch Covid-19 trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân sửu và Lễ hội Xuân năm 2021 trên địa bàn tỉnh
- Từ 10/12: Bắt đầu bình chọn bài thi Video clip thể dục giữa giờ trong trong công nhân, viên chức, lao động

video video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Thống kê truy câp:

.Hôm nay:
.Hôm qua: 1441
.Trong tuần:
.Tất cả: