`

Chi tiết tin Tin nổi bật

ĐOÀN ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TỈNH ĐẮK NÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ ĐƯỢC ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG GIAO PHÓ TẠI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (04.12.2023 10:12)

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam có sự tham dự của 1.095 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn trong cả nước. Đến trưa ngày 03/12/2023, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam chính thức bế mạc trong không khí phấn khởi và tự hào, mở ra một nhiệm kỳ mới có thời cơ, thách thức và yêu cầu đặt ra đối với tổ chức công đoàn, giai cấp công nhân trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đọc diễn văn Bế mạc Đại hội

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm Tỉnh ủy và đoàn viên, người lao động trong tỉnh giao phó, Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Đắk Nông do đồng chí Đoàn Văn Sự - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm Trưởng đoàn đã mang ý chí, tâm tư, nguyện vọng của hơn 23.300 đoàn viên công đoàn gửi gắm đến Đại hội, thể hiện qua những ý kiến thảo luận, tham luận tại các diễn đàn, cũng như ý kiến tại Đại hội với nội dung trọng tâm, sát thực tế, với những hiến kế, giải pháp hay để lại ấn tượng tốt đẹp đối với Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh cùng Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Đắk Nông tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Cùng với đại biểu tham dự Đại hội, trước khi diễn ra đại hội, Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Đắk Nông đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn.

Đoàn đại biểu  Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại đại hội, Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Đắk Nông nghiên cứu, thảo luận Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; trong đó, 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể: Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. 

Theo đó, Đoàn đại biểu Công đoàn Đắk Nông tham gia thảo luận nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể vào các văn kiện tại Trung tâm thảo luận số 6. Đồng chí Đoàn Văn Sự, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng đoàn đã phản ánh những tồn tại, hạn chế trong hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua, nêu ra nhiều giải pháp thiết thực thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, chú trọng các giải pháp về công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; công tác cán bộ, tài chính công đoàn, tuyên truyền, giáo dục, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; hoạt động của ban nữ công quần chúng ở cơ sở … Đồng thời, đề xuất chuyển chỉ tiêu “công đoàn tham gia thúc đẩy để ít nhất 65% công nhân lao động tại doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp” từ thực hiện hàng năm sang chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ.

Đồng chí Đoàn Văn Sự, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông thảo luận tại Trung tâm thảo luận số 6

Trước đó, chiều 30/11/2023, Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Đắk Nông tham dự Diễn đàn chuyên đề số 6 về nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn. Tại diễn đàn, thay mặt đoàn, Trưởng đoàn đại biểu của Công đoàn tỉnh Đắk Nông, đồng chí Đoàn Văn Sự - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tham luận: "Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn". Tham luận đã làm nổi bật 7 giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn trong nhiệm kỳ tới. Tham luận đã nhận được sự ghi nhận, thống nhất và đồng tình cao của các đại biểu.

Các ý kiến tham luận, thảo luận, góp ý của Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Đắk Nông đã được thư ký tổng hợp gửi đến Đoàn Chủ tịch Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giải trình, tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện văn kiện Đại hội và nghiên cứu, tổng hợp kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật phù hợp với yêu cầu hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Đắk Nông tham gia Diễn đàn chuyên đề số 6

Phát huy tinh thần dân chủ, đề cao trách nhiệm trong công tác bầu cử, Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Đắk Nông đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII gồm 168 ủy viên, là những đồng chí có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn để gánh vác trọng trách do Đảng, công nhân, viên chức, lao động giao phó. 

Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Đắk Nông bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

Đồng chí Đoàn Văn Sự, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông được trúng cử Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII với số phiếu 1.078, đạt tỷ lệ 98,99%.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII ra mắt Đại hội

Với tinh thần nghiêm túc, phát huy trách nhiệm của đại biểu, đại diện cho nguyện vọng, ý chí của đoàn viên, người lao động trong tỉnh, Đoàn đại biểu đã hoàn thành nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, đoàn viên, người lao động giao phó tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

 

Diễm xưa


Bản in

Các tin khác

- Công văn số 1369/LĐLĐ-TG&NC, ngày 07/10/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
- Công văn số 1294/LĐLĐ-TG&NC, ngày 05/7/2022 về việc triển khai "Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam" năm 2022
- Thể lệ Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
- Đắk Nông công bố danh sách người phát ngôn cho báo chí
- Thể lệ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”
- Thể lệ Giải Báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc"
- Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi Covid-19
- Thể lệ Cuộc thi viết "Vòng tay công đoàn"
- Trắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Kỳ thứ nhất: bắt đầu lúc 10 giờ ngày 15/6/2021 kết thúc lúc 17 giờ ngày 30/6/2021. rắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Kỳ thứ nhất: bắt đầu lúc 10 giờ ngày 15/6/2021 kết thúc lúc 17 giờ ngày 30/6/2021.
- Công văn phối hợp tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021
- Công văn số 923/CV-LĐLĐ, ngày 07/6/2021 về việc tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII
- Triển khai cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội XIII
- Viết bài tham gia cuộc thi” vòng tay công đoàn”
- Công điện số 06/CĐ-UBND, ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với, phòng chống dịch Covid-19 trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân sửu và Lễ hội Xuân năm 2021 trên địa bàn tỉnh
- Từ 10/12: Bắt đầu bình chọn bài thi Video clip thể dục giữa giờ trong trong công nhân, viên chức, lao động

video video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Thống kê truy câp:

.Hôm nay:
.Hôm qua: 1441
.Trong tuần:
.Tất cả: