`

Văn bản LĐLĐ tỉnh


STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung File đính kèm
1 84/HD-LĐLĐ 14/4/2023 Hướng dẫn số 84/HD-LĐLĐ, ngày 14/4/2023 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn cùng cấp
Xem word online
2 Số 179/KH-LĐLĐ 05/4/2023 Kế hoạch truyền thông tổ chức các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2023, Tháng Hành động và An toàn vệ sinh lao động năm 2023
Xem word online
3 1447/LĐLĐ-CSPH&QHLĐ 06/02/2023 Công văn số 1447/LĐLĐ-CSPH&QHLĐ, ngày 06/02/2023 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 06/NQ-CP của Chính phủ về phát triển thị trường lao động
Xem word online
4 1448/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 06/02/2023 Công văn số 1448/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ, ngày 06/02/2023 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai
Xem word online
5 75/HD-LĐLĐ 19/9/2022 HƯỚNG DẪN CUỘC THI CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG TÌM HIỂU VỀ GIÁ TRỊ CỦA TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Xem word online
6 73/HD-LĐLĐ 15/7/2022 HƯỚNG DẪN tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (2771947 - 2772022)
Xem word online
7 Số 146/KH-LĐLĐ 27/5/2022 Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 10c/NQ-BCH, ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Chỉ thị số 04/CT-TLĐ, ngày 03/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Xem word online
8 Số 69/HD-LĐLĐ 31/5/2022 Hướng dẫn tổ chức truyền thông Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6) và kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2022)
Xem word online
9 Số 147/KH-LĐLĐ 31/5/2022 Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
Xem word online
10 Số 71/HD-LĐLĐ 31/5/2022 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI, DÂN SỐ, GIA ĐÌNH, TRẺ EM NĂM 2022
Xem word online
- Công văn số 1369/LĐLĐ-TG&NC, ngày 07/10/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
- Công văn số 1294/LĐLĐ-TG&NC, ngày 05/7/2022 về việc triển khai "Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam" năm 2022
- Thể lệ Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
- Đắk Nông công bố danh sách người phát ngôn cho báo chí
- Thể lệ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”
- Thể lệ Giải Báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc"
- Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi Covid-19
- Thể lệ Cuộc thi viết "Vòng tay công đoàn"
- Trắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Kỳ thứ nhất: bắt đầu lúc 10 giờ ngày 15/6/2021 kết thúc lúc 17 giờ ngày 30/6/2021. rắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Kỳ thứ nhất: bắt đầu lúc 10 giờ ngày 15/6/2021 kết thúc lúc 17 giờ ngày 30/6/2021.
- Công văn phối hợp tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021
- Công văn số 923/CV-LĐLĐ, ngày 07/6/2021 về việc tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII
- Triển khai cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội XIII
- Viết bài tham gia cuộc thi” vòng tay công đoàn”
- Công điện số 06/CĐ-UBND, ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với, phòng chống dịch Covid-19 trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân sửu và Lễ hội Xuân năm 2021 trên địa bàn tỉnh
- Từ 10/12: Bắt đầu bình chọn bài thi Video clip thể dục giữa giờ trong trong công nhân, viên chức, lao động

video video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Thống kê truy câp:

.Hôm nay:
.Hôm qua: 1441
.Trong tuần:
.Tất cả: