`

Chi tiết tin Liên đoàn lao động tỉnh

TÍN HIỆU VUI TỪ NGÀY ĐẦU NĂM (18.04.2024 09:20)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V, đồng thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc khẩn trương ra quân sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu năm 2024. Tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, các đơn vị trực thuộc đồng loạt ra quân triển khai thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ V và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, trọng tâm là các chỉ tiêu có khối lượng công việc lớn, điều kiện không thuận, còn nhiều tồn tại, hạn chế trong nhiều năm, thậm chí là các nhiệm kỳ, như: phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, thu kinh phí công đoàn khu vực doanh nghiệp tư nhân…

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng số, đổi mới nội dung, hình thức, bảo đảm có chiều sâu, thực chất, hiệu quả

Vào những ngày đầu năm 2024 dương lịch, đúng vào dịp chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn, là thời điểm toàn hệ thống Công đoàn Việt Nam bận rộn với Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” (gọi tắt là Chương trình) chăm lo cho đoàn viên với phương châm “Tất cả công nhân, người lao động đều có tết”. Cùng với công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tính nhân văn của Chương trình, các cấp công đoàn trong tỉnh lồng ghép tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V và nghị quyết đại hội công đoàn các cấp. Thông qua công tác tuyên truyền, nhất là sau chuyến thăm, làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh với lãnh đạo các doanh nghiệp, đại diện người lao động và Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” được tổ chức tại doanh nghiệp, người lao động được lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên đoàn Lao động huyện Cư Jút thăm hỏi, động viên, tặng quà, được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, thấu hiểu về đời sống, việc làm, thu nhập … dần thay đổi quan điểm, nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp, người lao động về tổ chức công đoàn Việt Nam, tự nguyện đăng ký thành lập tổ chức công đoàn - công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Việt Nam.

Điểm nổi bật của công tác tuyên truyền năm 2024 là Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V và một số hoạt động đầu nhiệm kỳ 2023 - 2028, nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động tỉnh nhà. Thông qua Cuộc thi, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng các hình thức tuyên truyền, tạo động lực thi đua trong đoàn viên, người lao động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu nhiệm kỳ. Thông qua sự lãnh đạo toàn diện, sát sao, chỉ đạo quyết liệt, theo dõi, đôn đốc thường xuyên của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp công đoàn đồng bộ ra quân, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kết quả cuộc thi được cập nhật hàng ngày, hàng tuần, lãnh đạo biểu dương, khen thưởng kịp thời qua từng phần thi …Cuộc thi thu được kết quả bước đầu ngoài mong đợi, với trên 55 nghìn lượt người tham gia, đạt gấp 2,5 lần đoàn viên, người lao động toàn tỉnh

Đồng chí Đoàn Văn Sự - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Đắk Song trao thưởng cho đoàn viên, người lao động Công ty CP KNG MDF BISON đạt thành tích cao trong phần thi khởi động

2. Đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Sau đại hội công đoàn các cấp, Liên đoàn Lao động các huyện thành phố, công đoàn ngành và tương đương phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố tổ chức mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn các cấp, nhất là các đồng chí lần đầu tham gia ban chấp hành công đoàn. Thông qua chương trình tập huấn, các đơn vị lồng ghép tuyên truyền nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ V và Nghị quyết Đại hội XIII công đoàn Việt Nam; Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ của công đoàn, trong đó, trọng tâm là công tác tâp hợp, đoàn kết, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Về thỏa ước lao động tập thể, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Về tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, hội nghị người lao động; Về công tác thanh tra nhân dân; công tác kiểm tra, giám sát; Công tác tài chính công đoàn, thu kinh phí, đoàn phí công đoàn; kinh nghiệm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Đặc biệt, học viên được trao đổi kinh nghiệm về thảo luận, ký kết thỏa ước lao động tập thể, với nhiều điều khoản cao hơn pháp luật quy định; kinh nghiệm xử lý các điểm nóng về đình công, lãn công, chấm dứt hợp đồng lao động, tranh chấp lao động, về công tác phòng, chống dịch; nhận thức về tổ chức đại diện người lao động … Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn từ lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tới công đoàn cơ sở, nhất là nhận thức đúng đắn của lãnh đạo các doanh nghiệp, người lao động về tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn tỉnh Đắk Nông không ngừng lớn mạnh, niềm vui được nhân lên ngay từ những ngày đầu Xuân Giáp Thìn, Liên đoàn Lao động huyện Cư Jút, Liên đoàn lao động tỉnh dang rộng vòng tay đón chào gần 600 người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Đào Thị Lê - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cư Jút trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Bao bì Đại lục - Chi nhánh Đắk Nông

Tiếp đà thắng lợi đầu Xuân, nhận thức sâu sắc mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ: “Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; tăng cường xây dựng giai cấp công nhân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lớn mạnh; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với đoàn viên, người lao động; là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết công nhân, viên chức, lao động của tỉnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Nông phát triển nhanh và bền vững”. Cán bộ, đoàn viên, người lao động tỉnh Đắk Nông tiếp tục đoàn kết, vươn lên, phát huy lợi thế, tiềm năng, quyết tâm giành nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn nữa./.

Trọng Nhương


Bản in

Các tin khác

- Công văn số 1369/LĐLĐ-TG&NC, ngày 07/10/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
- Công văn số 1294/LĐLĐ-TG&NC, ngày 05/7/2022 về việc triển khai "Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam" năm 2022
- Thể lệ Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
- Đắk Nông công bố danh sách người phát ngôn cho báo chí
- Thể lệ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”
- Thể lệ Giải Báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc"
- Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi Covid-19
- Thể lệ Cuộc thi viết "Vòng tay công đoàn"
- Trắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Kỳ thứ nhất: bắt đầu lúc 10 giờ ngày 15/6/2021 kết thúc lúc 17 giờ ngày 30/6/2021. rắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Kỳ thứ nhất: bắt đầu lúc 10 giờ ngày 15/6/2021 kết thúc lúc 17 giờ ngày 30/6/2021.
- Công văn phối hợp tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021
- Công văn số 923/CV-LĐLĐ, ngày 07/6/2021 về việc tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII
- Triển khai cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội XIII
- Viết bài tham gia cuộc thi” vòng tay công đoàn”
- Công điện số 06/CĐ-UBND, ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với, phòng chống dịch Covid-19 trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân sửu và Lễ hội Xuân năm 2021 trên địa bàn tỉnh
- Từ 10/12: Bắt đầu bình chọn bài thi Video clip thể dục giữa giờ trong trong công nhân, viên chức, lao động

video video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Thống kê truy câp:

.Hôm nay:
.Hôm qua: 1441
.Trong tuần:
.Tất cả: