`

Chi tiết tin Thông báo

Trắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Kỳ thứ nhất: bắt đầu lúc 10 giờ ngày 15/6/2021 kết thúc lúc 17 giờ ngày 30/6/2021. rắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Kỳ thứ nhất: bắt đầu lúc 10 giờ ngày 15/6/2021 kết thúc lúc 17 giờ ngày 30/6/2021. (22.06.2021 21:05)

Trắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Kỳ thứ nhất: bắt đầu lúc 10 giờ ngày 15/6/2021 kết thúc lúc 17 giờ ngày 30/6/2021. 

Truy cập đường link sau:

http://tracnghiemonline.daknong.gov.vn/;

http://tinhuy.daknong.gov.vn/;

http://baodaknong.org.vn/; 

http://truyenhinhdaknong.vn/

1. Hãy cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong thời gian nào? Có bao nhiêu đại biểu tham dự?

A. Từ ngày 13/10/2020 đến ngày 16/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Có 348 đại biểu, thay mặt cho hơn 26.500 đảng viên tham dự.

B. Từ ngày 14/10/2020 đến ngày 16/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Về dự Đại hội có 349 đại biểu, đại diện cho hơn 26.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

C. Từ ngày 14/10/2020 đến ngày 16/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Có 350 đại biểu, đại diện cho hơn 26.500 đảng viên tham dự.

2. Hãy cho biết phương châm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025?

A. “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Hành động - Phát triển”

B. “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hành động - Phát triển”

C. “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”

3. Hãy cho biết kết quả về kinh tế - xã hội qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020?

A. Đạt được những kết quả quan trọng, thực hiện được mục tiêu thoát ra khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển. Tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức bình quân chung của cả nước.

B. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế có bước phát triển. An sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn.

C. Cả hai đáp án trên.

4. Công tác quốc phòng - an ninh đạt được kết quả như thế nào qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020?

A. Chính trị xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng.

B. Chính trị xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng.

C. Chính trị xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng.

5. Hãy cho biết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đánh giá kết quả 5 năm (2015 - 2020) về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị như thế nào?

A. Tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn tinh gọn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu quả quản lý, điều hành của nhà nước. Kiên quyết xử lý sai phạm của cán bộ, đảng viên.

B. Tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị từng bước được sắp xếp, kiện toàn tinh gọn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Quyết liệt trong việc xử lý những sai phạm của CBĐV.

C. Tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị từng bước được sắp xếp, kiện toàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Quyết liệt trong việc xử lý những sai phạm của cán bộ đảng viên.

6. Một trong những bài học rút ra qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, 2015 - 2020?

A. Nắm vững, thực hiện linh hoạt quan điểm “việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh” trên cơ sở tuân thủ những quan điểm, chủ trương, quy định cơ bản của Đảng.

B. Nắm vững, thực hiện linh hoạt quan điểm “việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh” trên cơ sở tuân thủ những quan điểm, chủ trương cơ bản của Đảng.

C. Nắm vững, thực hiện có hiệu quả quan điểm “việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh” trên cơ sở tuân thủ những quan điểm, chủ trương cơ bản của Đảng.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên : ()  
Cơ Quan - Tổ chức :  
Ngày sinh : ()  
Địa chỉ : ()  
Số điện thoại : ()  
Email :  
Số CMTND :  
Dự đoán số lượt dự thi:(*)  
Nhập mã bảo mật:  10692

 


Bản in

Các tin khác

- Công văn số 1369/LĐLĐ-TG&NC, ngày 07/10/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
- Công văn số 1294/LĐLĐ-TG&NC, ngày 05/7/2022 về việc triển khai "Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam" năm 2022
- Thể lệ Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
- Đắk Nông công bố danh sách người phát ngôn cho báo chí
- Thể lệ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”
- Thể lệ Giải Báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc"
- Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi Covid-19
- Thể lệ Cuộc thi viết "Vòng tay công đoàn"
- Trắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Kỳ thứ nhất: bắt đầu lúc 10 giờ ngày 15/6/2021 kết thúc lúc 17 giờ ngày 30/6/2021. rắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Kỳ thứ nhất: bắt đầu lúc 10 giờ ngày 15/6/2021 kết thúc lúc 17 giờ ngày 30/6/2021.
- Công văn phối hợp tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021
- Công văn số 923/CV-LĐLĐ, ngày 07/6/2021 về việc tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII
- Triển khai cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội XIII
- Viết bài tham gia cuộc thi” vòng tay công đoàn”
- Công điện số 06/CĐ-UBND, ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với, phòng chống dịch Covid-19 trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân sửu và Lễ hội Xuân năm 2021 trên địa bàn tỉnh
- Từ 10/12: Bắt đầu bình chọn bài thi Video clip thể dục giữa giờ trong trong công nhân, viên chức, lao động

video video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Thống kê truy câp:

.Hôm nay:
.Hôm qua: 1441
.Trong tuần:
.Tất cả: