Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
4
0
4
0
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
6
Liên kết Website
Phần 2: MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ LUẬT AN NINH MẠNG (11/07)
 I. Khái quát chung  1. Bối cảnh ra đời, tính chất và bố cục - “Luật An ninh mạng” được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018, trong kỳ họp lần thứ 5 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. - Đây là một dự luật chuyên ngành như các dự luật khác đã từng được Quốc hội thông qua và triển khai tổ chức thực hiện, như: Luật Giao thông đường bộ, Luật Lao độn...
QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG TA VỀ PHÁT TRIỂN ĐẶC KHU KINH TẾ, MỘT SỐ VẤN ĐỀ LƯU Ý TRONG NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG (11/07)
  - Quan điểm của Đảng về phát triển đặc khu kinh tế + Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 được Đại hội XI của Đảng thông qua tháng 01/2011 nêu định hướng: “… lựa chọn một số địa bàn có lợi thế vượt trội, nhất là ở ven biển để xây dựng một số khu kinh tế làm đầu tàu phát triển…”. + Văn kiện Đại hội XII của Đảng (tháng 01/2016) đề ra nhiệm vụ: “xây dựng một số đặc khu kinh tế ...
MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ ĐẶC KHU KINH TẾ - CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG TA (27/06)
Phần 1: MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ ĐẶC KHU KINH TẾ VÀ CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG TA I. Về đặc khu kinh tế  1. Từ các cảng tự do đến các khu kinh tế 1.1. Cảng tự do Nhằm đẩy mạnh hoạt động thương mại, gia công, chế biến, cung ứng dịch vụ vận tải đường biển, cách đây gần 5 thế kỷ, mô hình “Cảng tự do” đầu tiên ở Italia đã ra đời (năm 1547). Đến đầu thế kỷ XVIII, các khu vực cảng tự do được hình ...
Công đoàn Viên chức tỉnh Tham gia Hội thi “Xây dựng gia đình hạnh phúc” năm 2018 (27/06)
Thực hiện Kế hoạch số 260/KH-UBND, ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh, về tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 17 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2018) và tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018.
LỜI KÊU GỌI CỦA CHỦ TỊCH LIÊN TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM GỬI ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN, CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG CẢ NƯỚC (12/06)
   

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
  • Du lịch ĐakNông
  • Tổ quốc nhìn từ biển