`

Hệ thống tổ chức công đoàn (2023-11-20T07:31:19.953Z)

 

Hệ thống tổ chức Công đoàn tỉnh Đắk Nông

                          A. Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh

                          I. Thường trực

                         1.  Đồng chí Đoàn Văn Sự - Chủ tịch

                         2. Đồng chí Vũ Thị Oanh - Phó Chủ tịch Thường trực

                         3. Đồng chí Phan Thanh Thái - Phó Chủ tịch

                         II. Các ban chuyên môn

                         1. Văn phòng

                         2. Ban Tổ chức - Kiểm tra

                         3. Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động

                         4. Ban Tuyên giáo  và Nữ công

                         B. Đơn vị trực thuộc

                         1. Nhà Văn hóa Lao động

                         C. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

                         I. Liên đoàn lao động các huyện, thành phố

                        1. Liên đoàn Lao động thành phố Gia Nghĩa

                        2. Liên đoàn Lao động huyện Cư Jút

                        3. Liên đoàn Lao động huyện Krông Nô

                        4. Liên đoàn Lao động huyện Đắk Mil

                        5. Liên đoàn Lao động huyện Đắk Song

                       6. Liên đoàn Lao động huyện Đắk G’long

                       7. Liên đoàn Lao động huyện Đắk Lấp

                       8. Liên đoàn Lao động huyện Tuy Đức

                       II. Công đoàn ngành và tương đương

                       1. Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo

                       2. Công đoàn ngành Y tế

                       3. Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

                       4. Công đoàn Viên chức